Średnica studni głębinowej, a wydajność – określamy wiedząc z jakimi warstwami wodonośnymi mamy do czynienia. Obok przykład obliczania wydajności studni o zwierciadle swobodnym. Generalnie co do średnic rur dajmy przykład rury 110mm. Na rynku dostępne są pompy 3,5″ nadające się własnie do rur 110mm. 1_maxNajmocniejsza pompa to 3,5SC5/22 [1,8kW]  wydajność maksymalna 7 500 litrów na godzinę. Warto przypomnieć że im niżej opuszczamy pompę głębinową tym mniejsza jest jej wydajność. Tak samo tyczy się to ciśnienia w układzie, na przykład spadek ciśnienia przez złoże filtrujące. Średnica w przypadku studni głębinowych nie jest znacząca. Jedynie co zyskujemy to przepustowość filtra, wszystko zależy od konkretnego przypadku. Najbardziej decydującym czynnikiem jest wielkość złoża. Grubość warstwy wodonośnej i jej miąższność (rodzaj frakcji wodonośnej). Do warstw wodonośnych zależą wszelkie rodzaje piasków i żwirów, a także szczeliny np. w kredzie czy piaskowcach.
Podsumowując, gdy mamy określone zapotrzebowanie z naszej studni, musimy określić przekrój geologiczny miejsca gdzie będziemy wykonywać odwiert. Dzięki temu stwierdzimy wydajność poszczególnych warstw wodonośnych. Projekt geologiczny wykonuje geolog, on stwierdza wydajność warstw oraz średnicę wiercenia.

Wydajność, a średnica studni głębinowej , bardziej te wyniki odnoszą się do przepustowości filtrów (jak wyżej wspominano wszystko zależy od lokalizacji), :

  1. 110mm – min. 2000 litrów na godzinę.
  2. 125mm – min 3000 litrów na godzinę.
  3. 160mm – min 6000 litrów na godzinę.
  4. 225mm – min 8000 litrów na godzinę.
  5. 280mm – min 10000 litrów na godzinę.
  6. 330mm – min 15000 litrów na godzinę.

Niekiedy zasobności złóż są tak obfite że jedynym ograniczeniem poboru jest wydajność pompy jaką możemy włożyć do studni głębinowej oraz przepustowość filtrów.

Należy pamiętać że studnie o większym poborze wody niż zdefiniowane normalne korzystanie z wód wymaga stosownych pozwoleń i projektów. Informacje znajdziesz w bazie wiedzy.

Jaka średnica studni głębinowej? Napisz lub zadzwoń.