Lokalizacja studni głębinowej

Studnia głębinowa powinna zachować odległości minimum:

  • 5m od granicy działki,
  • 7,5m od granicy osi rowu przydrożnego
  • 15m od budynków inwentarskich, silosów, szczelnych zbiorników do gromadzenia nieczystości itp,
  • 30m do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej ścieków oczyszczonych biologicznie
  • 70m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt itp

Cytat z art. 31 ust. 2

Dopuszcza się usytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 2—5.

prawoAkty prawne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690