studnia bez zgłoszenia

Studnia głębinowa bez zgłoszenia – normalne korzystanie z wody.

Studnia głębinowa bez zgłoszenia, nie ma potrzeby zgłaszania prac związanych z wierceniem studni. Z dniem 31 grudnia 2015 roku zwykłe korzystanie z wód podziemnych nie wymaga odtąd zgłoszenia. Zwykłe korzystanie z wód podziemnych definiuje się jako pobór wody do 5 000 litrów na dobę z ujęcia o głębokości nie przekraczającej 30 metrów.

„„Art. 124. Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia nie wymaga:(…)
5) wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć
o głębokości do 30 m;(…)”

USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Kliknij aby pobrać: D20152295